Vittoria’s Wyatt Earp

04.04.2020
”Pinnen”

S19980/2007
Öga: UA
Patella: UA
DNA: Bärare 
Titlar: Nordisk UCH 

Avliden: 2021-01-21